دستورالعمل فاضلاب آلوده به ویروس کرونا

مقدمه

ویروس کرونا یک عامل بیماریزای تنفسی است که هنوز ماهیت آن بطور کامل شناخته نشده است.
طبق نظر WHO بیماری کووید ۱۹ ناشی از ویروس کرونا حاد تنفسی است که قبل از بروز علائم بیماری ناشی از آن، مسری بوده و یک بیماری بدون علامت است و ۸۰ درصد افرادی که به این ویروس آلوده میشوند، دارای بیماری خفیف و یا بدون علامت هستند. کروناویروس همراه قطرات حاصل از سرفه و عطسه میتواند به طور متوسط 5/1 تا 5/3 نفر را بدون معیارها و علائم موثر، مبتلا نماید.

Covid19
مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

وجود ویروس کرونا در فاضلاب شهری ( همراه مدفوع ) و فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی ( از طریق شستشو و نطافت محیط بیمارستان و فاضلاب سرویس های بهداشتی) در مناطقی که با اپیدمی این ویروس مواجه هستند، قطعی است. کرونوویروس ها میتوانند برای مدت طولانی در محیط های مرطوب مثل آب های سطحی و فاضلاب ها و لجن تصفیه خانه های فاضلاب زنده بمانند.
در دمای کمتر از ۴ درجه سانتیگراد ( بالای ۱۰۰ روز زنده میمانند) و دمای ۲۵ درجه میتوانند زنده بمانند.
اما سرعت کاهش بار ویروس های عفونی در دمای ۲۵ درجه بیشتر است.
در این دما زمان لازم برای حذف ۹۹ درصدی ویروس کرونا میتواند ۱۷ تا ۲۲ روز باشد.

دستورالعمل های فاضلاب آلوده به کرونا – جمع آوری شده توسط شرکت شایسته کار راد کاسپین

بررسی دستورالعمل ها و توصیه های اداره ایمنی و بهداشت کار OSHA و WHO و CDC نشان میدهد فرایند تصفیه فاضلاب ثانویه میتواند ۹۰ تا ۹۹ درصد ویروس کرونا را حذف نماید و کارکنان شاغل در سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب معمولاً در معرض آلودگی ناشی از فاضلاب خام دارای ویروس کرونا که میتواند منجر به آلودگی و شیوع عفونت شود هستند.

دامنه کاربرد

کلیه سامانه های مدیریت و تصفیه خانه های فاضلاب آلوده به ویروس کرونا

هدف

مدیریت ایمن و بهداشتی فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

مسئولیت اجراء

مسئولین مدیریت سامانه های آب و فاضلاب در سطح کشور مثل شرکتهای آب و فاضلاب شهری و در بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی درمانی مسئولین بهداشت

مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا
کرونا ویروس در فاضلاب مراکز بهداشتی

تعاریف

تصفیه خانه : تصفیه خانه فاضلاب آلوده به ویروس کرونا است.

الزامات اجرایی

 1. جهت اطمینان از حذف کامل ویروس کرونا در آب شرب، حداقل غلظت باقیمانده کلر 5/0 میلیگرم در لیتر باشد.
 2. کنترل غلظت کلر باقی مانده آب آشامیدنی، جهت حفظ غلظت 5/0 میلیگرم در لیتر روزانه انجام شود.
 3. دفع فاضلاب محتوای ویروس کرونا به چاه جذبی صرفا در مقادیر ۱۰ الی ۱۵ متر مکعب مجاز است.
 4. کف چاه جذبی دریافت کننده فاضلاب حاوی کرونا ویروس حداقل سه متر با تراز آب های زیر زمین فاصله داشته و به شعاع ۱۵ متر افقی از چاه برداشت آب شرب، فاصله داشته باشد.
 5. هدایت فاضلاب های محتوی ویروس کرونا به تصفیه خانه بیولوژیک فاضلاب مثل فرآیند لجن فعال بلامانع است.

جهت اطمینان از حذف کامل ویروس کرونا در تصفیه خانه های فاضلاب، گندزدایی با کلر با حداقل 5/0 میلیگرم در لیتر باقیمانده انجام شود.

راهکارهای گندزدایی

 • در این فرآیند ۹۰ درصد ویروس ها تا قبل از گندزدایی و صددرصد ویروس ها طی گندزدایی مرحله نهایی تصفیه فاضلاب با کلر باقی مانده 5/0 میلیگرم در لیتر حذف میشوند.
 • روش های متداول گندزدایی در تصفیه خانه های فاضلاب با کلر باقی مانده 5/0 میلی گرم در لیتر برای گندزدایی و حذف کرونوویروس ها کافی است،
  ولی توصیه میشود کلر باقیمانده تا یک میلیگرم در لیتر اضافه شود.
 • فرآیند اصلی موثر در حذف صددرصدی ویروس کرونا فرآیند گندزدایی با کلر و وایتکس یا آب ژاول و یا اشعه فرابنفش است.
 • باید سطح مراقبت های بهداشتی کارکنان در محوطه تصفیه خانه آلوده به ویروس کرونا طبق این دستورالعمل افزایش یابد.
گندزدایی از فاضلاب با استفاده از لامپ UV
لامپUV جهت گندزدایی از فاضلاب

بهداشت کارمندان

 • لازم است هنگام حضور کارکنان در محوطه تصفیه خانه، از تجهیزات ایمنی کافی مثل ماسک، دستکش بلند، نقاب صورت و عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمایند.
 • در صورت تماس کارکنان تصفیه خانه با فاضلاب و تجهیزات تصفیه خانه،
  باید بلافاصله نسبت به شستشوی دست و صورت خود با مایع صابون دستشور و مواد گندزدا اقدام نمایند.
 • هنگام خروج کارکنان از تصفیه خانه باید ابتدا لباس کار خود را تعویض نموده
  نسبت به شستشوی دست و صورت خود با مایع صابون دستشور و گندزدایی دستها با مواد گندزدا اقدام نمایند.
 • در طول شیفت کاری کارکنان هر دو الی سه ساعت یک نوبت و یک نوبت هم قبل از خروج کارکنان از تصفیه خانه نسبت به استنشاق و غرغره آب نمک ۹ در هزار اقدام نمایند.
 • هنگام حضور در اطراف حوضچه ها و محوطه تصفیه خانه از هر گونه تماس دست با دهان و بینی و چشم ها خود داری شود.
 • کارکنان باید قبل از شروع کار در تصفیه خانه، ایمن سازی شده و واکسن های لازم از قبیل کزاز، تب تیفوئید،  هپاتیت A و B  و آنفلوآنزا تزریق کرده باشند.
 • در محوطه تصفیه خانه هرگز چیزی خورده نشود
  میل غذا فقط در محل مخصوص مورد تایید بهداشت و بعد از تعویض لباس کار و خارج نمودن دستکش ها از دست باشد.
 • از استعمال دخانیات داخل محوطه تصفیه خانه خود داری شود.
 • در صورت وجود زخم روی پوست، حتما آن را با باند خشک و تمیز و استرسل مناسب بپوشانید.
 • تجهیزات حفاظت فردی مصرفی کارکنان داخل محوطه تصفیه خانه باید بعد از هر نوبت خروج از تصفیه خانه تعویض شوند.
 • آموزش کارکنان تصفیه خانه برای رعایت نکات بهداشتی این دستورالعمل و نحوه نظافت و شستشو و گندزدایی محوطه تصفیه خانه بموقع ارائه شود.

پسماندها و روش دفع

 • پسماندهای ناشی از ماسک ها و دستکشهای مصرف شده عفونی محسوب شده و باید طبق مقررات پسماندهای عفونی مدیریت شود.
 • وجود مخزن پسماند ۲۰ لیتری قرمز رنگ، دربدار، پدالی، مجهز به کیسه زباله قرمز و قابل شستشو به تعداد کافی برای دفع زباله های فوق در محوطه تصفیه خانه موجود باشد.
 • در صورت وجود هواده سطحی در حوض هوادهی تصفیه خانه،
  لازم است موانع مناسبی برای ممانعت از انتشار آئروسلهای عفونی به هوا و در معرض قرارگیری کارکنان در محیط تصفیه خانه، نصب شود.
 • در صورت تماس و یا پرتاب قطرات فاضلاب به چشم کارکنان تصفیه خانه فاضلاب،
  لازم است سریعا نسبت به شستشوی چشمهای خود با آب تمیز و سپس آب و شوینده مناسب اقدام نماید.
 • جمع آوری و دفع و مدیریت پسماندها و لجن مازاد تصفیه خانه ها با دقت و مراقبتهای بالایی انجام شود.
 • لباس کار کارکنان تصفیه خانه بایستی روزانه در پایان شیفت کاری بعد از شستشو با محلول کلر 5/0 درصد گندزدایی شود.
 • مسئول تصفیه خانه باید مطمئن شود کارکنان تصفیه خانه نکات بهداشتی مذکور در این دستورالعمل را با دقت رعایت می نمایند.
 • در هر شرایطی مسئول تصفیه خانه باید از گندزدایی ممتد و دائمی پساب تصفیه خانه بدون توقف مطمئن شود.
 • اندازه گیری و ثبت کلر باقیمانده و حفظ آن در حداقل 5/0 میلیگرم در لیتر در پساب خروجی تصفیه خانه الزامی است.
بیشتر بخوانیم :

تصفیه پساب بیمارستانی
تصفیه پساب زباله های عفونی بیمارستانی
روشهای امحاء پسماندهای شیمیائی ویژه و خطرناک
پسماند های ویژه و خطرناک
آب، فاضلاب و پسماند ویروس کرونا COVID-19

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *