تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

تصفیه شیمیایی چیست ؟

روش هایی که در آنها تغییرات  حاصله توسط واکنش های شیمیایی و یا در حین انجام این واکنشها صورت پذیرد،
بعنوان واحدهای شیمیایی تصفیه فاضلاب شناخته می شوند.
طی فرآیندهای تصفیه شیمیایی از خواص آلاینده جهت تسهیل رفع آلاینده ها و یا تجزیه و تخریب آنها استفاده میشود .
هدف اصلی کاهش و یا تنظیم غلظت مواد محلول آب است .

فرآیند فنتون

تصفیه شیمیایی در تصفیه خانه های صنعتی

در تصفیه خانه های فاضلاب ضرورت انجام تصفیه شیمیایی بویژه در کاهش بخشی از مواد محلول می باشد .
که قابل تجزیه بیولوژیکی نبوده و بوسیله هوادهی و شناور سازی نیز قابل رفع نباشد.
به این ترتیب چنانچه برای تصفیه فاضلاب یک صنعت لزوم اجرای هر سه روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی وجود داشته باشد ترجیحاً این روش تصفیه می باید . بعد از انجام مراحل فیزیکی و بیولوژیکی صورت گیرد مگر اینکه نوع و یا غلظت آلاینده های محلول به گونه ای باشد.
که لازم شود یک یا چند فرآیند شیمیایی بعنوان پیش تصفیه مرحله بیولوژیکی بکار گرفته شوند.

تست های دوره ای انعقاد
تست ته نشینی بر روی نمونه تصفیه خانه کارخانه نادری
تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی

این احتمال نیز وجود دارد که با این اقدام نیاز به تصفیه بیولوژیکی منتفی شود و تصفیه بصورت فیزیکوشیمیایی صرف به اجرا در آید، البته اتخاذ روش اخیر نمی تواند برای تصفیه فاضلاب صنایعی که عمده آلاینده های آنها از نوع قابل تجزیه است اقتصادی باشد. بهر ترتیب محصولات نهایی فرآیند های شمیایی به آسانی قابل جدا شدن بوده و یا در صورت باقی ماندن درمحلول بی خطر هستند .

سیستم انعقاد و لخته سازی
تصویر کامل از سیستم انعقاد پساب

مرسوم ترین روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب

در جدول 5 مرسومترین فرآینده های شیمیایی قابل اتخاذ جهت تصفیه فاضلابهای صنعتی نوشته شده است.
ترسیب و انعقاد فرآیندهای تصفیه اولیه یا ثانویه هستند که طی اجرا فلزات و دیگر مواد قابل ته نشینی را از آب جدا می کنند. بازیابی الکترولیتیکی ، تبادل یون و اسمزمعکوس فرآیندهای مراحل دوم، سوم یا چهارم هستند که به منظور دفع یا بازیابی عناصر فلزی از جریان فاضلاب بکار میروند.
اکسیداسیون و احیا نیز در مراحل ثانویه یا سوم تصفیه اجرا می شوند تا سمیت آلاینده ها را کاهش دهند.

جدول 1- مهمترین روشهای شیمیایی قابل اتخاذ برای تصفیه فاضلاب های صنعتی
تصفیه شیمیایی فاضلاب
روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی

بیشتر بخوانیم :

مشاوره و طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
تصفیه پساب کارخانجات فرآورده گوشتی
همه چیز در رابطه با انعقاد
تصفیه فاضلاب با روش الکتروکواگولاسیون
روشهای حذف فلزات سنگین در فاضلاب
گندزدایی با کلر

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *