پسماند های ویژه و خطرناک

تعریف پسماند

اغلب، پسماند ها را با منبع و ترکیب طبقه بندی می کنند و اجزای آنها ممکن است خطرناک یا بی ضرر باشند . اشکال کلی آنها میتواند مایع ، زباله های جامد باشند و گازهای مورد استفاده بعنوان ماده اولیه که خلوص و یا خاصیت خود را از دست میدهند نیز به نوعی از همین پسماندهاست.

پسماندها به جامانده های فعالیتهای انسانی تعریف شده است ولی با هر تعریفی که باشد ، خطرات شناخته شده آن و ناشناخته های آن ، همگی را وادار میکند که به فکر دفع علمی و اصولی آنها باشند. دفع پسماندها فرآیند جمع آوری ، پردازش و دفع مواد زاید از مبادی تولید است که بدیهی ست می بایست به شیوه ای ایمن برای سلامتی و حفاظت از محیط زیست انجام پذیرد. هنگامی که پسماندها به درستی دفع شوند ، به جلوگیری از آلودگی و خطرات آن که می تواند کمک می کند .

فعالیت های شرکت در زمینه مشاوره و مدیریت پسماندهای صنعتی

شرکت شایسته کار راد کاسیپن با تجهیز کارخانه ای در شهر اشتهارد با دستگاه های روز دنیا جهت مدیریت و امحا پسماندهای ویژه و خطرناک و همچنین دارا بودن کادر فنی متخصص، بهره مندی از مشاوره و راهنمایی کارشناسان، اساتید و صاحب نظران حوزه محیط زیست، به کارگیری روش های نوین و فناوری های روز دنیا، استفاده از روش های اصولی و علمی، با رعایت استانداردهای جهانی، قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست و بر اساس نیاز های منطقه ای، در زمینه مدیریت پسماند های معمولی , ویژه و خطرناک فعالیت می نماید که آمادگی همکاری با کلیه دستگاه های اجرایی و واحد های صنعتی را دارد.

 

پسماند های خطرناک

مدیریت و امحا پسماند های خطرناک

برخی از فعالیت شرکت در زمینه پسماند :

– مدیریت پسماندهای ویژه
– مشاوره در زمینه طرح خوداظهاری
– مشاوره در جهت کاهش پسماند
– مشاوره در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی
– مدیریت پسماندهای عفونی
– مدیریت پسماندهای بیمارستانی
– مدیریت پسماندهای عادی
– مدیریت پسماندهای هسته ای
– خدمات آزمایشگاهی