خدمات آزمایشگاهی

مجموعه شایسته کار راد کاسپین با دارا بودن مجموعه ی آزمایشگاهی در قلب دانشگاهی ایران آماده ی انجام هرگونه طرح پژوهشی در زمینه آب و فاضلاب و آنالیز پارامتر های کمی و کیفی آب و پساب میباشد .

محیط آزمایشگاهی شرکت شایسته کار راد کاسپین

آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت

این مجموعه دارای سایقه ی درخشان همکاری با دانشگاه های ایران در زمینه های تحقیق و توسعه و انجام طرح های پژوهشی میباشد و هم چنین از ظرفیت های آکادمیک و علمی کشور به منظور پیشرفت صنعت آب و فاضلاب و حفظ محیط زیست کشورمان استفاده نموده است .

آزمایشگاه دانشگاهی معتمد

آزماشگاه محموعه

محیط تحقیقاتی آزمایشگاهی این مجموعه دارای تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا به منظور رفع نیاز صنعت میباشد .

ارتباط دوجانبه و قوی میان صنعت و دانشگاه از اهداف بزرگ این شرکت میباشد .

از این رو سرمایه گذاری زیادی در طول مدت فعالیت شرکت بر این موضوع شده است .