تصفیه پساب کارخانه کیک و کلوچه

فاضلاب صنایع کیک و کلوچه از شستشوی واحدهای عملیاتی و تجهیزات و همچنین شستشوی کف حاصل می شود.

مشخصات این نوع فاضلاب، بارآلی بالا و نوسانات شدید جریان وحاوی آرد، شکر، مخمر، روغن و چربی می باشد.
به طور معمول نیمی از آب در فرایند تولید و باقیمانده جهت شستشو مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیند انعقاد و لخته سازی

نتیجه انعقاد و لخته سازی بر روی نمونه فاضلاب کارخانه جات تولید کلوچه

PHفاضلاب صنایع نان وشیرینی پزی در فاصله خنثی و اسیدی است و BOD5  از چند صد تا هزار  mg/L متغییر است که میزان BOD5 آن از فاضلاب خانگی بیشتر است. میزان فاضلاب تولیدی در این صنعت به میزان تولید و تعداد شیفت های کاری روزانه وابسته است.

در صنایع نان و شیرینی به علت بالا بودن SS و FOG پیش تصفیه مورد نیاز است.
پیش تصفیه باعث کاهش بار آلودگی و عوامل ایجاد تاخیر در فرایند تصفیه بیولوژیکی یا شیمیایی می شود.

تصفیه فاضلاب صنایع آرد، نان و شیرینی معمولا شامل ترکیب روش های چربی گیری در صورت نیاز به همراه روش های بیولوژیکی هوازی و در برخی موارد بی هوازی می باشد. در صورت نیاز از روش های فیزیکی شیمیایی و فیلتراسیون نیز ممکن است استفاده شود.

سیستم های پیش تصفیه شامل :

-آشغالگیر

-حوضچه یکنواخت سازی و خنثی سازی

-واحد انعقاد

سیستم تصفیه فاضلاب به روش انعقاد و لخته سازی

انعقاد و لخته سازی پساب کارخانجات  تولید کیک و کلوچه

سیستم انعقاد شیمیایی و لخته سازی

تصویر کامل از سیستم انعقاد پساب

در صنایع غذایی که معمولا میزان پروتئین و مواد آلی در فاضلاب زیاد است معمولا از روش های بیولوژیکی جهت تصفیه فاضلاب استفاده می شود.
در صورت بالا بودن مقادیر BOD و COD معمولا از ترکیبی از روش های بیهوازی و هوازی استفاده می شود.

تصفیه ی بیولوژیکی کلوچه پزی

تصفیه ی بیولوژیکی فاضلاب کارخانجات کیک و کلوچه پزی

پکیج تصفیه فاضلاب در این صنایع در مقادیر دبی کم ترو ابعاد کوچکتر پکیج از نظر اقتصادی اولویت می یابد .
تصفیه خانه فاضلاب این صنایع در مقادیر دبی بیشتر و ابعاد بزرگ تر تصفیه خانه از نظر اقتصادی دارای الویت می باشد.

بیشتر بخوانیم :
تصفیه پساب صنایع لبنی
فرآیند لجن فعال
گندزدایی با کلر
Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *