تصفیه پساب زباله های عفونی بیمارستانی

مشکلات زباله های عفونی بیمارستانی

توجه به بی خطر سازی زباله های عفونی از آن جهت حائز اهمیت است که رها سازی و دفن این قبیل زباله ها، تهدید جدی برای سلامت مردم و جامعه محسوب می شود. زباله های بیمارستانی، اصوال زباله های پرخطری محسوب میشوند زیرا با خون، عفونت و انواع میکروب ها و باکتری ها آغشته هستند و اگر به درستی مدیریت نشود مانند این است که میکروبی را از یک محیط کوچک جدا کرده و در سطح کل جامعه منتشر سازیم،
همچنین با افزایش زباله گردها و بازیافت زباله ، خطر انتقال این میکروب ها به منازل و شهروندان بیشتر میشود. در شرایط فعلی و با توجه به حجم زباله های بیمارستانی و با گسترش بیماری هایی از قبیل ایدز و هپاتیت B اگر نخواهیم نسبت به دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی حساس باشیم، در آینده ای نه چندان دور، عوارض ناگوار آن به طور قطع متوجه همگان خواهد بود.

شرکت شایسته کار راد کاسپین مفتخر است با روش های نوین اقدام به رفع مشکلات زباله های عفونی بیمارستانی کرده است .

تانکر واکنش اکسیداسیون پیشرفته

تانکر واکنش و بستر لجن خشک کن تصفیه خانه شیرابه حاصل اتوکلاو پسماندهای عفونی بیمارستان

راه کارهای مدیریت پسماند عفونی بیمارستانی

به منظور جلوگیری از انتشار عوامل باکتریایی ، ویروسی و انگلی و سایر عوامل بیماری زا در محیط زیست، زباله های عفونی بیمارستانی می بایست قبل از خروج از بیمارستان و دفع نهایی تصفیه و گندزایی شوند و حتی جمع آوری آنها نیز باید با ماشین های زباله بر مخصوص انجام شود تا محیط شهری را آلوده نکند. بنابراین بیمارستان ها باید به سیستمی مجهز شوند تا زباله ها در محل بیمارستان، عفونت زدایی شوند و پس از بی خطرسازی ، به محل دفن و امحای سایر زباله ها برده شوند.

گسترش شهرها و افزایش جمعیت آنها، سرعت روند ایجاد انواع مؤسسات و مراکز درمانی از جمله :
بیمارستان های عمومی و تخصصی، مراکز بهداشتی و درمانی، کلینیک ها و پلی کلینیک ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها، داروخانه ها، آزمایشگاه های  تشخیص طبی و کنتـرل دارویی و غذایی، رادیولوژی ها، واحدهای درمانی امدادی، مجتمع های پزشکی و مطب ها را بشدت افزایش داده است.
مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی ( بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، مطب پزشکان ، کلینیک ها ، مراکز تحقیقاتی پزشکی ، داروخانه ها) یکی از منابع تولید مواد زائد شهری می باشند .
مواد زائد تولید شده در این مکان ها را پسماندهای بهداشتی – درمانی و یا اصطلاحا پسماندهای بیمارستانی  می گویند .

پکیج تزریق

پکیج تزریق پلی اتیلن سیستم تصفیه شیرابه زباله های عفونی بیمارستانی

طبقه بندی زباله های بیمارستانی

زباله های بیمارستانی از لحاظ کلی در دسته مواد زائد جامد خطرناک قرار می گیرند.
چرا که درون زباله ها حاوی انواع مواد زائد خطرناک بیولوژیکی،  شیمیایی، ‌رادیواکتیو و حتی مواد قابل اشتعال و انفجار (به مقدار اندک) می‌باشد.
از مهم ترین منابع تولید این نوع زباله ها، بخش های مختلف درمانی اعم از دیالیز ، شیمی درمانی ، جراحی قطع اعضاء و نیز انجام بسیاری از آزمایشات تشخیص طبی می‌باشند.

پسماندهای بیمارسـتانی در حـدود 1 تـا 2 درصـد از مواد زاید جامد شهری را در ایران تشکیل میدهند.
این پسماندها علی رغم اینکه حجم پـایینی از ترکیـب زبالـه هـای شـهری را تشـکیل مـیدهنـد،
بـه دلیـل حساسیت ها و پتانسیل خطرزایی بالا، نیازمنـد توجـه و مدیریت ویژه می باشند.
در سـال هـای اخیـر گزینـه هـای زیـادی جهـت بی خطرسازی پسماندهای بیمارسـتانی بـه روش هـای شیمیایی و فیزیکی بکار گرفته شده کـه هـر کـدام از مزایــا و محــدودیت هــایی برخوردارنــد.

جدول: طبقه بندی پسماندهای پزشکی ویژه

توضیح و مثال نوع پسماند ردیف
پسماندهای مظنون به داشتن عوامل زنده بیماریزا ، مانند :  محیط های کشت ، پسماندهای بخشهای ایزوله، مواد یا تجهیزاتی که در تماس با بیماران عفونی بوده اند. پسماندهای عفونی 1
مایعات یا بافت انسانی مثل اعضای بدن ، جنین – آبگونه های بدن انسان پسماندهای آسیب شناسی ( پاتولوژیک ) 2
سوزن­ها،  وسایل تزریق، چاقوها ، تیغ ، شیشه های شکسته ویال ها پسماندهای نوک تیز و برنده 3
پسماندهای حاوی مواد دارویی ، داروهای تاریخ گذشته یا برگشت خورده پسماندهای دارویی 4
پسماندهای دارای مواد با خصوصیات سمی برای ژن ها ، مانند : پسماندهای دارای داروهای سایتوتوکسیک پسماندهای ژنوتوکسیک 5
پسماندهای حاوی مواد شیمیایی. مثل معرف های آزمایشگاهی، حلال­ها  و گندزداهایی که دور ریخته می شوند. پسماندهای شیمیایی خطرناک 6
باطری­ها، دماسنج­های شکسته، دستگاه فشارسنج خون وغیره پسماندهای دارای فلزات سنگین 7
کپسول­های گاز، کارتریج­های گاز ، جعبه های آئروسل ظرف تحت فشار 8
زائداتی که حاوی مواد رادیواکتیو باشند. مایعاتی که دررادیوتراپی یا تحقیقات آزمایشگاهی استفاده نشده است . شیشه آلات، بسته ها یا کاغذهای آلوده، ادرار و مدفوع بیمارانی که تحت درمان یا تست با رادیونوکلئیدهای نامعین یا معین قرار گرفته اند. پسماندهای رادیواکتیو 9

 

فرآیندهای بی خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستانی

دو تکنولوژی عمده دفع پسماندهای بیمارستانی شامل تکنولوژی سوزاندن و غیر سوزاندن می باشد.
فن آوری سوزاندن به تکنولوژی دفع گرم و فن آوری های امحا حرارتی با دمای بالا اشاره دارد.
تکنولوژی غیر سوزاندن تصفیه حرارتی با دمای پایین (تخریب پاتوژن ها و میکروارگانیسم های ایجاد کننده بیماری به کمک حرارت)،
فن آوری تصفیه شیمیایی (استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای تخریب پاتوژن ها یا مواد شیمیایی برای واکنش با پسماندها)،

روش تابش

فن آوری تصفیه به کمک تابش (اشعه یونیزاسیون برای از بین بردن میکروارگانیسم ها)، فن آوری های تصفیه بیولوژیکی (استفاده از آنزیم ها برای تجزیه مواد آلی) و… را شامل می شود. قبل از وقوع سارس در سال 2003، پسماندهای بیمارستانی در چین به صورت غیرمتمرکز در بیمارستان ها مدیریت و امحا می شدند.

پسماندهای بیمارستانی به سادگی در زباله سوزها بدون نیاز به تجهیزات لازم برای کنترل آلودگی هوا سوزانده شده و یا  با ضایعات جامد شهری مخلوط شده و سپس در لندفیل ها دفن می شوند و یا بصورت غیر قانونی استفاده مجدد و بازیافت و مجددا استفاده می شوند.
با تصویب کنوانسیون در سال 2004، انتشار دیوکسین ناشی از سوزاندن ضایعات بیمارستانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت.
تکنولوژی غیر سوزاندن پسماندهای بیمارستانی به سرعت در حال توسعه می باشد.
تکنولوژی های کاربردی شامل تجزیه حرارتی، سوزاندن در کوره دوار، اتوکلاو، ضدعفونی شیمیایی، مایکروویو و ترکیبی از این تکنولوژی ها می باشد.

مشکلات روش سوزاندن

سوزاندن پسماندهای بیمارستانی، طیف وسیعی از آلاینده ها را علاوه بر دی اکسین ها و فوران ها منتشر می کنند.
این آلاینده­ها شامل فلزات سنگین (سرب، جیوه و کادمیوم)، ذرات

اتوکلاو بیمارستان

دستگاه اتوکلاو زباله های عفونی بیمارستانی

گرد و غبار، کلرید هیدروژن، دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن، اکسید نیتروژن و سایر آلاینده ها مانند محصولات ناتمام احتراق (PICs) هستند.
این فرایند خاکستر بسیار آلوده­ای تولید می کند که به طور بالقوه برای سلامت انسان خطرناک است.
از لحاظ علمی تصریح شده است که این آلاینده ها می توانند تأثیرات منفی بر سلامت کارکنان مراکز زباله­ سوزی، سلامت عمومی و حیات محیط زیست داشته باشند.
اما در مقابل، فن آوری های غیر سوزاندن (بر خلاف کوره های سوزاننده) دی اکسین سمی تولید نمی کنند.

نمونه اولیه فاضلاب عفونی بیمارستانی

نمونه تصفیه نشده فاضلاب بیمارستانی بخش عفونی

 

نمونه تصفیه شده

نمونه تصفیه شده پساب عفونی بیمارستانی

فرآیندهای حرارتی

عموما، تکنولوژی فرایند تصفیه حرارتی با دمای پایین بین 93 تا 177 درجه سانتیگراد عمل می کند.
دو دسته اصلی فرآیندهای حرارتی با دمای پایین عبارتند از ضدعفونی با گرمای مرطوب (بخار) و با حرارت خشک (هوای داغ).
تصفیه با حرارت مرطوب شامل استفاده از بخار برای ضد عفونی کردن و استریل پسماندها است .
معمولا در اتوکلاو و رپتورها انجام می شود.
طراحی های اخیر، مکش خلاء، تغذیه مداوم، مخلوط کردن، قطعه سازی، خشک کردن، درمان شیمیایی و / یا تراکم را برای تغییر سیستم اتوکلاو اولیه ترکیب کرده است.

انوکلاو

نحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو زباله (بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی) به این صورت است که این دستگاه زباله ها را نمی سوزاند .

مزیت آن این است که علاوه بر اتوکلاو زباله ها و از بین بردن عوامل بیماری زا و خطرناک آن ، با تبخیر شیرابه زباله ها باعت کاهش حجم زباله ها به مقدار قابل توجهی شده و حمل آن را برای انتقال به محل تخلیه آسان می سازد.

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *