تصفیه پساب کشتارگاه های دام و طیور

تصفیه پساب کشتارگاه های دام و طیور

در کشتارگاه آب برای شستشوی لاشه ها بعد از جدا کردن پوست از گاوها، گوساله ها و گوسفندان، شستشوی درون لاشه ها پس از تخلیه احشاء، تمیز کردن تجهیزات بهداشتی و تجهیزات و ابزارهای کشتار نیز آب بکار می رود. تجهیزات جانبی از قبیل محوطه و آغل نگهداری حیوانات، تاسیسات تولید آب گرم و بخار، تجهیزات سرد کننده و سردخانه ها، کمپرسورهای هوا، اتاق بویلر ها و تجهیزات ایجاد خلاء نیز مقداری فاضلاب تولید می نمایند.
تصفیه پساب کارخانجات فرآورده گوشتی

تصفیه پساب کارخانجات فرآورده گوشتی

درایران کارخانجات تولیدکننده فرآورده های گوشتی یکی از مهم ترین شاخه های صنعت غذا به شمار می رود و درحال حاضر بیش از 300 کارخانه با تولید سالیانه 340000 تن در این بخش فعال می باشند که بسته به ظرفیت تولید و تنوع محصولات هر یک از این کاخانجات به طور متوسط روزانه m3 100-20 فاضلاب با شاخص آلودگی برحسب اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی (BOD5 )، بین 3000-1000 میلی گرم درلیتر تولید می نمایند.