واحدهای تصفیه خانه بیولوژیکی فاضلاب

واحدهای تصفیه خانه بیولوژیکی فاضلاب

محل های نمونه برداری، تواتر نمونه برداری و آزمایش های لازم برای هر یک از فرآیندهای تصفیه به طور جداگانه در ذیل آمده است.

واحد آشغالگیری

واحد آشغالگیر جهت حذف مواد شناور و معلق در فاضلاب به کار برده می شود. حذف این نوع مواد به اندازه چشمه ها یا فاصله های باز بین آشغالگیر و همچنین مشخصات فاضلاب بستگی دارد. یکی از راه های بررسی عملکرد آشغالگیر، مشاهده چشمی آشغال ها در جریان خروجی از آن می باشد.

آشغالگیر در تصفیه خانه فاضلاب
واحد آشغالگیری

اندازه گیری و کنترل واحد آشغالگی

سیستم ابزار دقیق و کنترل آشغالگیر شامل ترکیبی از موارد زیر است:

 • قطع و وصل دستی
 • قطع و وصل خودکار بر مبنای زمان
 • قطع و وصل خودکار بر مبنای اختلاف سطح بالا دست و پایین دست آشغالگیر
 • هشدار دهنده حداکثر آب کانال ورودی
 • هشدار دهنده برای نقص در وصل مجدد آشغالگیر

همچنین لازم به ذکر است که سرعت جریان ورودی به آشغالگیر اهمیت دارد و باید در محدوده خاصی (4/0 تا 9/0 متر بر ثانیه) باشد تا از ته نشینی و انباشتگی جامدات در کف کانال ورودی (در سرعت های کم) و از عبور جامدات از آشغالگیر (در سرعت های بالاتر) جلوگیری شود. افت فشار یا افت هیدرولیکی در طول آشغالگیر به سرعت جریان ورودی و سرعت عبوری از آشغالگیر وابسته است که با افزایش مقدار آشغال ها افزایش می یابد. در نتیجه اندازه گیری پیوسته اختلاف سطح دو طرف آشغالگیر، جهت تمیزسازی به موقع ضروری می باشد .

آشغالگیر و اهداف ساخت آن
راهنمای انتخاب آشغالگیر

واحد ته نشینی

عملکرد حوض های ته نشینی نیز از طریق میزان حذف کل مواد جامد معلق (TSS) و نیز با میزان حذف BODسنجیده می شود و به عواملی مانند بار هیدرولیکی یا بار سطحی، زمان ماند، کیفیت فاضلاب، وجود جریان میان بر، بار سر ریز، بار مواد جامد و … بستگی دارد .

وی ناچ ته نشینی
سرریزهای حوضچه ته نشینی

اندازه گیری و کنترل واحد ته نشینی

محاسباتی که برای تعیین عملکرد و کنترل حوض ته نشینی لازم است عبارتند از:

 • درصد حذف: که با میزان حذف مواد جامد قابل ته نشینی، مواد جامد معلق و BOD مشخص می شود و با استفاده از داده های جمع آوری شده روزانه یا حداقل دو بار در هفته قابل تعیین است.
 • زمان ماند هیدرولیکی: زمان ماند فاضلاب در حوض باید در محدوده طراحی شده باشد. تا مواد جامد فرصت کافی برای ته نشین شدن داشته باشند. این زمان در واقع با جریان مایع تغییر می یابد. بنابراین سرعت و دبی جریان فاضلاب باید در محدوده تعیین شده باشد.
بار سطحی: 

در واقع دبی فاضلاب به ازای واحد سطح ته نشینی می باشد. مقدار این پارامتر معمولا بین ۳۰ تا ۵۰ متر مکعب بر متر مربع روز است .

 • بار مواد جامد: برابر است با مقدار مواد جامد ورودی در روز به ازای واحد سطح حوض ته نشینی و بر حسب کیلوگرم مواد جامد بر واحد سطح بر روز مشخص می گردد.
 • بار سرریز: مقدار جریان خروجی از حوض ته نشینی به ازای واحد طول سرریز، بار سرریز می باشد. در واقع دبی جریان تقسیم بر طول سرریز، بار سرریز را بیان می کند. این پارامتر گرچه تاثیر کمتری بر عملکرد حوض ته نشینی دارد، لیکن مقدار آن در حدود ۱۲۵ الی ۵۰۰ متر مکعب بر متر مربع روز می باشد.
 • درصد مواد جامد کل در لجن که از تقسیم وزن مواد جامد خشک در نمونه لجن به کل وزن نمونه به دست می آید.
 • دبی تخلیه لجن نیز از موارد موثر بر کنترل حوض ته نشینی می باشد که به صورت زیر محاسبه می گردد:

درصد مواد جامد در لجن×زمان کارکرد پمپ×دبی پمپ = دبی تخلیه لجن (کیلوگرم بر روز)

با توجه به اینکه حوض های ته نشینی شاکل تجهیزات مختلفی می باشد، عملکرد مناسب آن به عملکرد تجهیزات مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین کنترل حوض های ته نشینی، به کنترل و بازرسی قسمت ها مختلف آن بستگی دارد و به طور معمول پارامترهای تصفیه خانه فاضلاب در حوض های ته نشینی موارد زیر را شامل می شود:

۱- کنترل لجن
۲- کنترل کفاب
۳- کنترل بار هیدرولیکی ورودی
۴- کنترل شدت جریان برگشتی
۵- کنترل مقدار مواد شیمیایی

فرآیند تنظیم pH

عملکرد واحد تنظیم pH به عملکرد کنترل کنتده pH آن بستگی دارد.

اندازه گیری پیوسته pH ، توسط pH متر انجام می گیرد و به اطلاعات آن از طریق نرانسدیوسر به کنترل کننده انتقال می یابد. محل، نوع و تواتر نمونه برداری های لازم در جدول زیر آورده شده است.

تنشیم pH آشغالگیر
تنظیم pH در آشغالگیرها

واحد گندزدایی

گندزدایی به وسیله کلر رایج ترین روش گندزدایی فاضلاب می باشد. کلر می تواند مستقیما به صورت گاز کلر یا محلو آبی به فاضلاب تزریق شود. عملکرد سیستم کلرزنی با میزان کلر باقیمانده (کلر آزاد و ترکیبی) و تعداد باکتری ها پس از گذشت مدت زمان مشخصی تعیین می شود.

اندازه گیری و کنترل واحد کلرزنی

میزان کلر باقیمانده، تعداد باکتری های کلیفرم در فاضلاب گندزدایی شده، دبی فاضلاب ورودی و دبی کلر تزریقی از اندازه گیری های مهم در فرآیند گندزدایی با کلر هستند.

تجهیزات کلرزنی از نظر ایمنی و عملیاتی نیاز به کنترل دقیق دارندو کنترل شدت کلر ورودی به صورت دستی یا خودکار انجام می شود. در کنترل دستی، مقدار کلر بر اساس مقدار کلر باقیمانده در خروجی پس از ۱۵ دقیقه، به گونه ای تنظیم می شود که مقدار کلر باقیمانده برابر ۰٫۵ میلی گرم بر لیتر باشد. در کنترل خودکار، مقدار ملر ورودی متناسب با شدت جریان ورودی فاضلاب و میزان کلر باقیمانده در خروجی تنظیم می شود. بازرسی تجهیزات مکانیکی و آزمایش نشتی با استفاده از آمونیاک (ایجاد دود سفید رنگ نشانه نشتی است) از نکات مهم عملیات ایمنی گندزدایی با کلر است.

در جدول زیر محل های نمونه برداری و تواتر آن ها آمده است.

جدول اندازه گیری گندزدایی با کلر
راهنمای اندازه گیری کلر

اطلاعات جمع آوری شده از پارامترهای تصفیه خانه فاضلاب باید به درستی پردازش شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا به موقع از اشکالات احتمالی جلوگیری و عکس العمل های لازم اجرا شود. در کار پردازش داده ها، وظیفه بهره بردار، شناسایی خطاها، علت ایجاد آن ها، پیدا کردن راه حل و جلوگیری از وقوع مجدد مشکل است.

بیشتر بخوانیم :
مشکلات راهبری تصفیه خانه های لجن فعال فاضلاب
مشاوره و طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب
تصفیه پساب شیرابه کارخانجات کمپوست
Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *