فرآیند الکتروپراکسن

الکتروپراکسن (electro peroxone ) برای تصفیه فاضلاب

با توجه به محدودیت های ناشی از روش های متداول تصفیه، ازجمله تصفیه ی بیولوژیکی، نظیر هزینه بالای ساخت و نگهداری تصفیه خانه و فضای زیاد موردنیاز، استفاده از سایر فرایند ها، که موجب تجزیه کامل چربی ها گردد، ضروری است. امروزه بهترین روش برای حذف افزون تر آلاینده ها از محیط های آب و خاک، به ویژه محیط های آبی، روش Tech High است؛ که همان روش های تلفیقی تصفیه آب و فاضالب، بدون تشکیل مواد کم خطر واسط در محیط است. فرایند های اکسیداسیون پیشرفته AOP ، با استفاده ازن / پر اکسید هیدروژن، ازن/ اشعه ماورای بنفش، ازن/ الکترودهای فلزی و پر اکسید هیدروژن/ Fe2+، برای تجزیه آلاینده های آلی غیر قابل تجزیه بیولوژیکی از پساب های صنعتی، گزینه مناسب در مقایسه با روش های متداول تصفیه، است.

توضیحاتی پیرامون الکتروپراکسن

فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در طی چند سال اخیر گسترش یافته است. این فرآیند مواد آلاینده را اکسید نموده و به مواد بی ضرر تبدیل می کند. به طور کلی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته به عنوان فرایندهایی در دمای محیطی و براساس رادیکال های بسیار واکنش پذیر تعریف می شوند. خصوصا رادیکال های هیدروکسیل (به دلیل واکنش پذیری بالا و به علت تمایل شدید در پذیرفتن الکترون) که به عنوان اولین گزینه و قوی ترین عامل اکسیدکننده در کاهش میزان آلودگی، تخریب ترکیبات شیمیایی آلی،  اکسید مولکول های آلی پیچیده مانند آفت کش و به ویژه حذف رنگ در سیستم های تصفیه آب و پساب مطرح می شوند.

الکتروپراکسن برای تصفیه فاضلاب
واکنش های اکسیداسیون انجام شده در طی فرایند الکتروپروکسن

زیر(1،2،3 و4) واکنش و پتانسیل اکسیدکنندگی رادیکال هیدروکسیل را نشان می دهد.

فرمول شیمیایی الکتروپراکسن
فرمولاسیون الکتروپراکسن

توضیحاتی پیرامون راندمان روش

همچنین راندمان فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته بر پایه ازن بستگی به نوع آغازگری دارد که با آن همراه است. استفاده از کاتالیزورهای فلزی در کنار ازن، علاوه بر تقویت قدرت اکسندگی آن و کاهش میزان اکسنده مورد نیاز جهت تصفیه ترکیبات مقاوم، از نقطه نظر اقتصادی نیز فرایند را توجیه می کند. ازن با تولید رادیکال هیدروکسیل و بهره گیری از رادیکال تولیدی منجر به تخریب آلاینده ها می شود. ازن به تنهایی قادر به معدنی سازی با بازدهی کافی نیست بنابراین برای بهبود قدرت اکسندگی آن از ترکیب ازناسیون با کاتالیزورهای مختلفی استفاده می شود که موجب تخریب سریع تر مواد آلی می شوند. چون کاتالیزور علاوه بر تقویت قدرت اکسندگی ازن باعث توجیه فرایند از نقطه نظر اقتصادی می شود، بنابراین کاربرد گسترده ای در تصفیه پساب ها دارد.

شماتیک فرآیند الکتروپراکسن
شماتیک فرایند الکتروپروکسن
بیشتر بخوانیم :

فرآیند الکتروفنتون

تصفیه فاضلاب با روش الکتروکواگولاسیون

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *