روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

معرفی انواع روش‌های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی

روش تصفیه بیولوژیکی چنانچه بنحو صحیح بهره برداری شود یک طریقه نسبتاً آسان و همچنین ارزان قیمت برای آلودگی زدایی از فاضلابهای بسیاری از صنایع محسوب می شود، البته باید گفت در بسیاری از موارد نیز نمی تواند بعنوان تنها روش تصفیه مطرح باشد.

تصفیه فاضلاب بیمارستانی با روش لجن فعال
تصفیه پساب بیمارستان به روش بیولوژیکی

از آنجائیکه مسئول تصفیه بیولوژیکی موجودات زنده موجود در نمونه فاضلاب و یا بذر میکروبی وارد شده می باشند تغییرات دما و کیفیت فاضلاب ، وجود مواد سمی و هر نوع تغییر یا شوک ممکن است سیستم تصفیه را مختل سازد، چون فعالیت میکروبها صرفاً در شرایط محدودی امکان پذیر است . لذا در  اتخاذ این روش جهت تصفیه فاضلاب صنعتی مسائل فوق باید مورد مراقبت قرار گیرد. برای جلوگیری از ایجاد شوک انجام یکنواخت سازی یا شکل گیری از پیش تصفیه معمولاً ضروری می باشد. تقسیم بندی مهمترین فرآیندهای بیولوژیکی پیشنهاد شده برای تصفیه و تثبیت فاضلاب و لجن در جدول قابل ملاحظه می باشد.

معرفی انواع روش‌های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی
مهمترین فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه و تثبیت فاضلاب و لجن

انتخاب نوع فرآیند بیولوژیک تابع دبی و خصوصیات فاضلاب، محل و زمین در دسترس، تجهیزات و نیروی فنی موجود جهت بهره برداری ، استانداردهای مقرر شده و غیره می باشد. بهر ترتیب تصفیه بیولوژیک تقلید از خود پالایی است که در طبیعیت انجام می شود و انسان همان عملیات را با کنترل شرایط محیطی (دما OH، میزان اکسیژن محلول و …) سرعت و بهبود می بخشد.

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب
سیستم بیولوژیکی و انواع آن

انواع روش تصفیه رشد میکروبی

روش های تصفیه رشد میکروبی را به سه دسته به چسبیده ، معلق و ترکیبی تقسیم بندی می نمایند.
روش های آماده سازی فاضلاب های صنعتی برای ورود به واحد تصفیه بیولوژیکی عبارتند از:

  • رقیق سازی مثلاً با فاضلاب شهری جهت کاهش نسبت COD/BOD
  • تنظیم pH در دامنه فیزیولوژیک (5/9-5/5)
  • افزایش مواد مغذی نظیر ازت و فسفر جهت تعدیل نسبت COD/N/P در حد 1/5/100 برای تصفیه هوازی و 1/2/100 برای تصفیه بی هوازی
  • جلوگیری از بروز هر نوع تغییرات ناگهانی در کمیت و کیفیت کلی جریان عمدتاً با انجام متعادل سازی

مهمترین صنایعی که فاضلاب آنها به روش بیولوژیک تصفیه می شوند عبارتند از : صنایع تولید مواد غذایی (کنسرو سازی،کشتارگاه ، مرغداری و …) نساجی و دباغی، تهیه چوب و کاغذ و تولید مواد شیمیایی آلی.

بیشتر بخوانیم :

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
واحدهای تصفیه خانه بیولوژیکی فاضلاب
تصفیه پساب کشتارگاه های دام و طیور
بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *