روشهای امحاء پسماندهای شیمیائی ویژه و خطرناک

روشهای امحاء پسماندهای شیمیائی خطرناک

پسماندهای شیمیائی خطرناک می توانند بطور گسترده و در مقادیر مختلف از مقادیر در حد میلی گرم تا چندین تن از منابع مختلفی همچون صنایع و فرآیندهای صنعتی، آزمایشگاههای مدارس و دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و حتی مراکز توزیع و عرضه آنها تولید شوند. با توجه به حجم، نوع، ماهیت و ساختار شیمیائی و فیزیکی پسماند خطرناک، روشهای امحاء آنها می تواند متفاوت باشد.

دستگاه اتوکلاو بیمارستانی
روش اتوکلاو برای زباله های عفونی بیمارستانی

در بین روشها و تکنولوژیهای مختلف معرفی شده برای امحاء مواد شیمیائی، دو روش سوزاندن و امحاء زمینی آنها به دلیل طیف گسترده کاربردی آنها دارای اهمیت قابل توجهی می باشند بنابراین در این بخش ضمن معرفی آنها به موضوعات مهم مرتبط با آنها پرداخته می شود.

سوزاندن (Incineration)

سوزاندن یک فن آوری رایج کاربردی مورد استفاده در تجزیه پسماندهای خطرناک است. پسماندها در زباله سوزها، بویلرها و کوره های صنعتی با اهداف مختلف سوزانده می شوند. هدف سوزاندن بطور مستقیم مرتبط با نوع وسیله مورد استفاده است. زباله سوزها اصولاً برای تجزیه اجزاء خطرناک به کار می رود. در زباله سوزها، ممکن است مقداری ماده یا انرژی بازیافت شود. از طرف دیگر بویلرها و کوره ها نیز برای سوزاندن پسماندها استفاده می شوند اما نه فقط برای تجزیه بلکه یکی از اهداف اصلی آنها بازیافت قابل توجه انرژی یا ماده می باشد.

امحاء زمینی(Land disposal)

امحاء زمینی پسماندهای شیمیائی خطرناک، تحت عنوان جایگذاری پسماند خطرناک با یکی از نه روش زیر تعریف شده است:

عکس از لندفیل دفن زباله سراوان
لندفیل سراوان

1. خاکچال ( Landfill )

2.مخزن سطحی ( Surface impoundment )

3.توده کردن ( انباشتن )

 4.پسماند ( Waste pile)

5. چاه تزریقی ( Injection Well )

6.تاسیسات تصفیه زمینی ( Land Treatment Facility )

7.تشکیل گنبد نمکی ( Salt Dome Formation )

8.تشکیل بستر نمکی ( Salt Bed Formation )

9. معدن زیر زمینی ( Underground Mine )

10. غار زیرزمینی ( Underground Cave )

در بین روشهای فوق 4 روش خاکچال، مخزن سطحی، توده کردن پسماند و تأسیسات تصفیه زمینی رایج تر می باشند.

نکته قابل ملاحظه در امحاء زمینی پسماندها شیمیائی بخصوص پسماندهای خطرناک آن است که بایستی تراکم پسماند مذکور قبل از امحاء کمتر از مقادیر و حدود تعیین شده برای آنها بوده و در داخل ظروف مخصوص برچسبدار قرار گرفته باشند. در مورد برخی از گروههای پسماند شیمیائی خطرناک، امحاء زمینی آنها ممنوع است که بارزترین آنها شامل پسماندهای کد 169 Kتا ، 172K، 181K و در موارد خاص K171 ، K172 ، F032 ، F034 ،و 035F می باشند.

بیشتر بخوانیم :
طبقه بندی و کدبندی پسماندهای شیمیائی
کرونا ویروس و احتمال وجود آن در فاضلاب
تصفیه و دفع لجن
Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *