تصفیه و دفع لجن

تصفیه , مدیریت و دفع لجن

لجن حاصل از حوض‌های ته نشین اولیه و لجن اضافی حوض ته نشینی نهایی در فرآیند لجن فعال کاملاً تثبیت نشده و باید تحت تأثیر فعل و انفعالات بیولوژیکی بیشتری قرار گیرند. غلظت لجن اولیه معمولاً 4 تا 10 درصد می‌باشد که به طور معمول عدد 5 درصد را در محاسبات لحاظ می‌نمایند. غلظت لجن حاصل از فرآیند لجن فعال (روش متعارف و اختلاط کامل) بسیار کم و معمولاً 5/0 تا 5/1 درصد می‌باشد که به طور معمول این غلظت را در حدود 8/0درصد توصیه می‌نمایند. غلظت مخلوط لجن اولیه و ثانویه 2 تا 8 درصد بوده که عدد معمول آن 4 درصد در نظر گرفته می‌شود.

لجن تصفیه خانه بیولوژیکی
لجن مخزن هوازی

به طور معمول فرآیند تصفیه و دفع لجن از مراحل زیر تشکیل می‌گردد:

1- تغلیظ

2- تثبیت

3- ضد عفونی

4- عمل آوری

5- آبگیری

6- خشک کردن

7- کمپوست

مدیریت لجن تصفبه خانه
لجن تصفیه خانه بیولوژیکی

انتخاب نوع فرآیند و پروسه تصفیه لجن می‌بایست با در نظر گرفتن مسائل زیر صورت پذیرد:

1- کارایی و کارآمدی سیستم: یعنی انعطاف پذیری و اطمینان از کارآمد بودن سیستم در شرایط طرح

2- سازگاری: به مفهوم سازگاری با طرح‌های کاربری اراضی محوطه تصفیه خانه چه از نظر برنامه های کنترل آلودگی خاک و هوا و نهایتاً با تأسیسات موجود تصفیه.

3- اثرات اقتصادی: یعنی بررسی هزینه های خالص مستقیم و هزینه های خالص غیرمستقیم سیستم.

4- اثرات زیست محیطی: به معنی توجه به مسایل زیست محیطی.

5- چارت سازمانی: به مفهوم توجه به کادر متخصص بهره بردار و سطح تخصص‌های مورد لزوم.

هضم لجن تصفیه خانه بیولوژیکی

معمولاً لجن به صورت اولیه و بدون تصفیه در طبیعت دفع نمی‌گردد. در روی لجن فاضلاب دو عمل اساسی باید انجام گیرد. این دو عمل شامل تثبیت و آبگیری است.

تثبیت مواد موجود در لجن به منظور از بین بردن بو های زننده، مواد دارای مولکول‌های بزرگ فساد و تجزیه پذیر به مواد تثبیت شده و فساد ناپذیر و دارای مولکول‌های کوچک‌تر انجام می‌پذیرد.

لجن حاصله در تصفیه بیولوژیکی و ته نشینی اولیه در تمام سیستم‌های تصفیه به غیر از روش‌های هوادهی گسترده و لاگون های هوادهی و غیر هوادهی نیاز به تصفیه دارند و لجن تولیدی در حوض‌های ته نشینی اولیه و ثانویه پس از تغلیظ اولیه برای تصفیه به مخازن هضم لجن هدایت می‌گردند .

بیشتر بخوانیم :

طبقه بندی و کدبندی پسماندهای شیمیائی

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *